Fiskevatten i Kil

NEDRE FRYKEN :

Arter : Gädda , abborre, gös, lax, öring , regnbåge, lake , sik, siklöja, nors, id, braxen, mört, stäm, ål , löja.

Bra fiske : Gös trolling under jun - ,jul - aug
Gäddtrolling under apr - maj - jun
Lakfiske under feb

Storfisk: Gös, gädda, ål, lake, öring, abborre .

Övrigt : Trailer-ramp vid båthamnen/Äng , mesta fisket kräver båt.

Årlig utsättning av gös.

Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-
191 90

Tillbaka

 

 

 

 

 

MELLAN FRYKEN :

Arter : Gädda , abborre, gös, lax, öring , regnbåge, lake , sik, siklöja, nors, id, braxen, mört, stäm, ål , löja .

Bra fiske : Gäddtrolling mycket bra maj - nov
Laxtrolling vår o höst
Lakfiske under feb - mars

Storfisk: Gös, gädda, ål, lake, öring, abborre, lax, sik.

Övrigt : Mesta fisket kräver båt. Mycket stora djup ca: 110 m som djupast.

Årlig utsättning av Gullspångs lax.

Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Tillbaka

 

 

 

 

ÖVRE NORSÄLVEN

Arter : Gädda , abborre, gös, öring , regnbåge, lake , id, braxen, mört, stäm, ål , löja, sarv .

Bra fiske : Abborrfiske under maj - jun -,jul
Idfiske under mars - okt.
Gösmete under maj - jun - jul - aug
Gäddfiske under apr - maj

Storfisk: Gös, gädda, ål, abborre .

Övrigt : Landfiske , strömsträcka nedströms Frykforsens kraftstation

Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Tillbaka

 

 

 

  

NEDRE NORSÄLVEN

Arter : Gädda , abborre, gös, öring ,lax, regnbåge, lake , id, braxen, mört, ål , löja, nors .

Bra fiske : Öring/laxfiske mkt bra under aug - sep  - okt - nov
Regnbåge under feb - maj
Idfiske under mars - april - maj
Gösmete under maj - jun - jul - aug
Gäddfiske under apr - maj
Lakmete under dec - ,jan

Storfisk: Gös, öring, lax, id

Övrigt : Landfiske , mycket lättåtkomligt , fångstbegränsning lax/öring.

Fiskekort : Konsum Edsvalla

Tillbaka

 

 

 

 

 

KLARÄLVEN (FORSHAGA-SKÅRE)

 

Arter : Gädda , abborre, öring ,lax, harr, lake , id, braxen, mört, ål , löja, nors ,stäm .

Bra fiske : Öring/laxfiske mycket bra under maj - aug
Idfiske mycket bra under mars - april - maj
Lakfiske under dec - feb

Storfisk: Öring, lax, id

Övrigt : Vid Forshaga speciell laxsträcka,
fiskekort Forshaga turistbyrå : 054- 17 20 00

Övrigt fiskekort : Karlstads-Hammarö turistbyrå 054-540 24 70

Tillbaka

 

 

 

 

BONDSTA ÄLVEN

 

Arter : Gädda , abborre, gös , id, braxen, mört, ål , löja, stäm .

Bra fiske : Stäm mycket bra under april - maj
Idfiske bra under mars - april - maj

Storfisk: Id, ål, stäm

Övrigt : Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Tillbaka

 

 

 

 

 

PRÅM SJÖN

Arter : Gädda , abborre, gös , braxen, mört, ål , löja, sarv, sutare.

Bra fiske: Bra gösfiske maj - aug

Storfisk: Ål, gös

Övrigt : Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

TORP SJÖN

 

Arter : Gädda , abborre, gös , braxen, mört, ål , löja, sarv, sutare, björkna .

Bra fiske: Gäddmete mycket bra apr - jun, mycket stor gös men glest bestånd.

Storfisk: Gös.

Övrigt :Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Tillbaka

 

 

 

KLAX SJÖN

 

Arter : Gädda , abborre, braxen, mört, löja.

Bra fiske: Gäddfiske hela året

Storfisk: Gädda

Övrigt : Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Tillbaka

 

 

 

GÖSJÖN

 

Arter : Gädda , abborre, gös, ål braxen, mört, löja, sarv .

Bra fiske: Allround

Storfisk: Gädda, abborre

Övrigt : Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Tillbaka

 

 

 

 

BRÅT SJÖN

 

Arter : Gädda , abborre, gös, braxen, mört, löja, sarv, sutare

Bra fiske: Allround

Storfisk:

Övrigt :Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Tillbaka

 

 

 

 

STOR EMSEN

 

Arter: Gädda , abborre, gös (sparsamt), sutare

Bra fiske: Allround

Storfisk: Gädda 12 kg, Gös 6 kg, Abborre: Över 2 kg, Sutare: 3,2 kg

Övrigt : Fiskekort kan köpas på konsum eller Bensin 61 (073-0549299) i Högboda,
Kontaktperson Rune Gunnarsson telefon: 0555-21023
eller 070-4086957 (säljer även fiskekort)

Tillbaka

 

 

 

 

SÄVELN

 

Arter : Gädda , abborre, braxen, mört, ål, löja, sarv, sutare .

Bra fiske: Gäddfiske bra
Abborrfiske bra

Storfisk: Gädda, abborre , braxen

Övrigt :Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Tillbaka

 

 

 

 

RINGSTADTJÄRN

 

Arter : Gädda , abborre, braxen, mört, löja, sarv, sutare .

Bra fiske: Abborrfiske bra

Storfisk: Abborre , sutare

Övrigt :

Tillbaka

 

 

 

SÖDRA HYN

 

Arter : Abborre, gädda, braxen,  id, björkna, sarv, sutare, ruda, mört, löja, stäm .

Bra fiske: Mete efter vitfisk
Pimpelfiske abborre

Storfisk: Ruda

Övrigt : Mycket vass, svårt att landfiska. Bra mete i ån som rinner in i sjön vid Öjenäs.

Fiskekort Forshaga turistbyrå : 054- 17 20 00

Tillbaka

 

 

ACKSJÖN

 

Arter : Abborre, gädda, braxen, sarv, björkna, mört .

Bra fiske: Mete efter vitfisk
Pimpelfiske abborre

Storfisk: Abborre, sarv, gädda

Övrigt : Mycket vass, svårt att landfiska.

Fiskekort Forshaga turistbyrå : 054- 17 20 00

Tillbaka

 

 

SÖR TJÄRN

 

Arter : Abborre, gädda, braxen, id, sutare, ruda .

Bra fiske: Mycket bra fiske efter sutare, ruda.
Pimpelfiske abborre

Storfisk: Sutare, braxen, id, ruda

Övrigt : . Mycket lättillgänglig sjö

Fiskekort Forshaga turistbyrå : 054- 17 20 00

Tillbaka

 

 

VISTEN

 

Arter : Abborre, gädda, öring, lax, ål, braxen, sutare, mört, siklöja, lake

Bra fiske: Trolling efter lax/öring
Pimpelfiske abborre
Mete efter ål

Storfisk: Öring, abborre, gädda, ål

Övrigt : Mestadels båtfiske .Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Utsättning av lax/öring

Tillbaka

 

 

RINNEN

 

Arter : Abborre, gädda, gös ål, braxen, mört, löja

Bra fiske: Gäddfiske bra hela året

Storfisk: Gädda

Övrigt : Mestadels båtfiske Fiskekort och övrig info turistbyrån i Kil : 0554-191 90

Tillbaka