Denna del av hemsidan är till för klubbmedlemmar. För att få lite bättre snurr på dessa sidor har lösenordet tagits bort, det finns ju inga hemligheter så det är bara att ta för sig av informationen...

För att få information ber vi medlemmarna komma med förslag på ni vill ska finnas på sidan, använd maillänken på förstasidan.


Är du medlem, eller vill bli?
Här finner du lite fakta om medlemsskapet.

Inträdesavgift ny medlem 200 kr (engångsavgift)
Juniorer betalar ingen inträdesavgift
Junior ( till det år man fyller 20 år) 100 kr / år
Pensionär 75 kr / år
Senior 200 kr / år

Familjemedlemskap 100kr / person (minst 3 familjemedlemmar)
ex. 1 st senior och 2 juniorer 200+200 kr = 400 kr (inträdesavgiften för seniorer läggs dock på vid nyanmälan)

Årskort Skitjärn 300 kr

Medlemsavgiften betalas in på nedanstående postgiro.

Betala in medlemsavgiften på pg 88 95 79-9 direkt, information om vilka uppgifter som skall vara med vid inbetalningen finner du här>>
<% 'Anropar Sessionsvariablerna från formuläret på sidan innan Session("FromName")=Request("FromName") Session("FromAddress")=Request("FromAddress") Session("Subject")=Request("Subject") Session("BodyText")=Request("BodyText") Set Mailer=Server.CreateObject("SMTPsvg.Mailer") 'Sätt variablerna Mailer.FromName=Session("FromName") Mailer.FromAddress=Session("FromAddress") Mailer.RemoteHost="popmail.carambole.com" Mailer.AddRecipient "Webmaster Kils Sportfiskeklubb", "info@kils-sportfiskeklubb.se " Mailer.Subject=Session("Subject") Mailer.BodyText=Session("BodyText") Mailer.Charset="2" 'Kontrollerar så att mailet har skickats utan problem. 'Om inte visas ett felmeddelande. if Mailer.SendMail then Response.Write "Mail sent..." else Response.Write "Mail send failure. Error was " & Mailer.Response end if 'Abandoning session variables Session.Abandon %>

Ta mig till medlemssidorna >>